Terma Dan Syarat

Laman web ini dikendalikan oleh TROFIMEDAL.COM. Di seluruh laman web, istilah “kami”, “kami” dan “kami” merujuk kepada TROFIMEDAL.COM. TROFIMEDAL.COM menawarkan laman web ini, termasuk semua maklumat, alat dan perkhidmatan yang tersedia dari laman web ini kepada anda, pengguna, dengan syarat anda menerima semua terma, syarat, polisi dan notis yang dinyatakan di sini.